İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Zilyetlik tapusu nasıl alınır?

Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedi oluyor. Taşınmaz üzerindeki

irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılıyor. Peki, zilyetlik tapusu nasıl alınır?

Zilyetlik tapusu nasıl alınır?


Zilyetlik mevzuatı gereğince, bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedi oluyor.

Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılıyor.

Bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi

başkasına teslim ederse, bu durum zilyet olarak tanımlanıyor.

Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya

edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş oluyor.


Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden, özel bir hukukî ilişkiye

dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış oluyor.


Zilyetliğin bu yolla devri, zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı,

ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğuruyor.


Üçüncü kişi, zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene

vermekten kaçınabiliyor. Peki, zilyetlik tapusu nasıl alınır?


Zilyetlik tapusu almak..

Ya hataen kendi adına tescil edilmiş bir gayrimenkul olacak ve 10 yıl müddetle

ihtilafsız kullanılmış olması veya 20 yıl müddetle tapuda kimse adına kayıtlı

olmayan bir gayrimenkul ihtilafsız malikmiş gibi kullanılması gibi şartların

oluşması durumunda o kişi gayrimenkulun kendi adına tescilini mahkemeden isteyebiliyor.


hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman