İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

EMLAK VERGİSİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA DEVİR İŞLEMİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI


3239 sayılı kanunun 110 ncu maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin son fıkrası "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yılara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe rûcu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir. Buna göre, 1/Ocak/1986 tarihinden itibaren tapu sicil müdürlüklerinde yapılacak her türlü işlemler nedeniyle, taşınmaz malın devir ve temlikinin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın, diğer bir tabirle emlak vergisi ilişiği kesilmeden talepler karşılanacaktır. Ancak, taşınmaz malın emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olduğundan, bu husus resmi senet içinde yazılmak suretiyle taraflara hatır

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman