DASK

DASK

dask

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumu DASK, 27 Aralık 1999 tarih ve 23919 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile kuruldu. İlk poliçesini 27 Eylül 2000 tarihinde üretti. DASK, poliçelerini halen 24 sigorta şirketi ve onların acenteleri aracılığıyla satmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS)

Zorunlu deprem sigortası poliçesi depremin ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olabileceği hasarlara karşı konutları güvence altına alır. Kanunen zorunlu tutulan ve her yılın çeşitli bedellere göre yeniden primi hesaplanan bir sigorta türüdür.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa bile teminat altındadır. Teminat kapsamında; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanla, merdivenler, asansörler, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapıların benzer nitelikli bölümleri sigorta kapsamında yer alır.

Köy yerleşimleri genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerden dolayı sigorta kapsamı dışında yer almaktadır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası(ZDS)

DASK’ın verilerine göre ülkemizde yaklaşık 17 milyon deprem sigortası yaptırması gereken konut var. Toplam Zorunlu deprem sigortasını yaptıran konut sayısı 7 milyon civarındadır. Hala ülkemizde 10 milyon konut deprem sigortası mevcut değildir. Bu durumu değiştirmek için banka, tapu, iski vb. kurumlarda konutunuz ile ilgili herhangi bir işlem yapabilmek için zorunlu deprem sigortanızın olması şart koşuluyor.

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Teminatı

Depremden kaynaklı konutunuz da oluşacak her türlü hasar her yıl yeniden belirlenen azami tutara kadar karşılamaktadır. 2015 yılında zorunlu deprem sigortası azami karşılayacağı tutar 150 Bin TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın üzerinde bir tutar ile evinizi teminat altına almak istiyorsanız 150 Bin TL üzeri için özel sigorta şirketlerinde ek teminat alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Prim Hesaplaması

Zorunlu deprem sigortası prim hesaplamasında Türkiye 5 risk bölgesine ve 3 farklı yapı tarzına göre her yıl yenilen 15 farklı fiyat tarifesi bulunmaktadır. İnşaat ruhsatı 2007 yılı tarihinden olan binalar için %10 indirim ve her yıl çeşitli oranlarda yenileme indirimi de mevcuttur.

Hesaplama Yönetimi, ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

hazır emlak sitesi