İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme işlemleri!

Arsa tapulu evler, henüz inşaatı başlamamış veya inşaat çalışmaları bitmesine rağmen kat mülkiyeti alınmamış evler oluyor. Peki, arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme işlemleri nelerdir? 

Arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme işlemleri!


Arsa tapulu evler, henüz inşaatı başlamamış veya inşaat çalışmaları bitmesine rağmen kat mülkiyeti alınmamış evler oluyor. Bu evlerin resmi olarak bitmiş gözükmesi ve mesken olarak tüm haklardan yararlanabilmesi için kat mülkiyetinin alınması gerekiyor.

 

Arsa tapulu kat mülkiyetine çevirmek için izlenmesi gereken yol Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen taşınmazın ruhsatına uygun bir şekilde tamamlanması ve gerekli izin ve belgeler ile Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.
Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda ogayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lâzımdır. Bu dilekçede veyaistem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bubölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şarttır. Dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara göre temliki tasarruflar için verilmesi gerekenlerden başka, aşağıda yazılı belgeler de eklenir.
a) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi;
b) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini vemümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğubelediyece tasdikli bir fotoğraf;
c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini vebunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösterenve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste;
d) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığıhalinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesindehazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmışbir yönetim planı.
Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.


Arsa tapulu evler, henüz inşaatı başlamamış veya inşaat çalışmaları bitmesine rağmen kat mülkiyeti alınmamış evler oluyor. Peki, arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme işlemleri nelerdir? 

Arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirme işlemleri!


Arsa tapulu evler, henüz inşaatı başlamamış veya inşaat çalışmaları bitmesine rağmen kat mülkiyeti alınmamış evler oluyor. Bu evlerin resmi olarak bitmiş gözükmesi ve mesken olarak tüm haklardan yararlanabilmesi için kat mülkiyetinin alınması gerekiyor.

 

Arsa tapulu kat mülkiyetine çevirmek için izlenmesi gereken yol Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen taşınmazın ruhsatına uygun bir şekilde tamamlanması ve gerekli izin ve belgeler ile Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.
Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda ogayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lâzımdır. Bu dilekçede veyaistem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bubölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şarttır. Dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara göre temliki tasarruflar için verilmesi gerekenlerden başka, aşağıda yazılı belgeler de eklenir.
a) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi;
b) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini vemümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğubelediyece tasdikli bir fotoğraf;
c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini vebunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösterenve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste;
d) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığıhalinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesindehazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmışbir yönetim planı.
Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman