İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Aile Konutuna Dair Korumalar Nelerdir?

Aile konutu, taşıdığı sosyal ve ekonomik önem sebebi ile MK 194’de koruma altına alınmıştır. Nitekim MK 194 gereğince eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.Bu kapsamda;


a. Aile konutu olan taşınmazın eşlerden birisine ait olması durumunda;mülk sahibi eşin kişisel malı olsa bile, aile konutu olarak özgülenen taşınmazda diğer eşin açık rızası olmadan satış, bağış, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunulamayacaktır. Ancak MK 194 çerçevesinde sağlanan koruma, malik olan eşin sadece tasarruf işlemlerini engellemektedir. Aile konutunun maliki olan eşin, iradi olmayan işlemleri bakımından MK 194 hükmünün uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple malik olan eşin borçlarından ötürü cebri icra yolu ile aile konutunun satılması, aile konutunun kamulaştırılması, konutun yıkılması ve benzeri şekillerde gerçekleşen irade dışı işlemlerde MK 194 gereğince koruyucu hükümlerin uygulanması mümkün değildir.
b. Aile konutu olan taşınmazın kiralık olması durumunda;kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin, rızası olmadan kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. Sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelebilir. Bu durumda kiralayan, kendisine bildirimde bulunan eşin rızasını almadan kira sözleşmesini feshedemeyecektir. Ayrıca kiralayana bildirimde bulunan eş, yapacağı bu bildirimle kira sözleşmesinin tarafı olduğu için eşi ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Bu hususta aynı yönde düzenleme yapan BK 349’da kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin, bildirimle sözleşmeye taraf olması durumunda, kiraya verenin fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorunda olduğunu ortaya koymuştur.

Hem MK 194 hem de BK 349 hükmünde sadece kiracılık sıfatına sahip olan eşin, kira sözleşmesini feshedemeyeceğinden söz edilmiştir. Bu kapsamda kiraya verenin, genel nedenlerle kira sözleşmesini feshetmesi durumunda MK 194’ün uygulanma imkanı ortadan kalkacaktır. Söz gelimi kira bedellerinin ödenmemesi sebebi ile kiraya veren, kira sözleşmesinin feshi için yasal yollara başvurabilir. Artık burada MK 194 korumasından bahsetmek mümkün değildir. Ancak bu durumda kiraya veren, fesih bildirimini veya ilgili ihtarları hem kiracıya ve hem de bildirimde bulunan eşe ayrı ayrı yapmak zorundadır.Hizmet Talep Formu

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman