İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Muhtar tapulu arsa alınır mı?

Kadastro görmüş ve tapuya kayıtlı taşınmaz mal alım satım işlemleri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Buna karşın kadastro görmemiş gayrimenkullerin devri muhtarlıkta yapılıyor. Peki, muhtar tapulu arsa alınır mı? 

Muhtar tapulu arsa alınır mı?


Tapu mevzuatına göre; kadastro görmüş ve tapuya kayıtlı taşınmaz mal alım satım işlemleri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Buna karşın kadastro görmemiş gayrimenkullerin devri tapuda yapılamıyor. 

 Kadastro görmemiş gayrimenkullerin devri işlemi, muhtarlıkta yapılabiliyor. Peki,Muhtar arsa alınır mı?

Muhtar tapulu arsa almanın gerektirdiği yasal süreç Kadastro Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince kadastro tutanakları, 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşiyor.


Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre:


Madde 12 – 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.


Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.


Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.


Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. 


Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar.

,


hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman