İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı .

Tapu Sicili ve Belediye İşlemleri: Özel inşaat işletmeleri, faaliyetlerini sürdürürken belediye ve tapu dairelerinde çeşitli işlemler yaparlar.

Bunların belli başlıları şunlardır:

Gayrimenkul Alım ve Satımı: 
Arsa, arazi ve bina gibi gayrimenkulların alınmaları veya satılmaları durumunda, tarafların gayrimenkulun bağlı olduğu tapu idaresine giderek, durumu tapuya tescil ettirmeleri gerekir.

İfraz (Parselleme):
Bir arazinin birden fazla parçaya bölünmesi işlemidir. Parsellenmiş bir arazinin her parçası üzerinde bağımsız binalar inşa edilebilir.

Tevhid:

İfrazın tersi olarak, birbirine bitişik bağımsız arazinin birleştirilmesi işlemidir.

İpotek:

İpotek, bir alacağa karşılık, bir gayrimenkulun teminat olarak gösterilmesidir. Gayrimenkullar üzerine konulan ipotekler tapu siciline kaydedilir.

Tashih:

Gayrimenkulün sahibinde veya bizzat kendisinde meydana gelen ve tapu siciline işlenmesi gereken değişikliklerin tapuda kaydedilmesidir.

Trampa:

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullarını karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine denir.

Kat İrtifakı Tesisi:

Bir arsa üzerinde, ilerde kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılmakta olan bir binanın bağımsız bölümleri için o arsanın sahibi veya sahipleri adına Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre tesis ettirilen hakka kat irtifakı, bu hakka sahip olanlara da kat irtifakı sahibi denir.

Kat Mülkiyeti Tesisi:

Binanın inşaatının tamamlanıp iskân raporu (yapı kullanma izni) alındıktan sonra, binanın bağımsız bölümleri (binadaki daire ve dükkânların her birine verilen ad) üzerinde tesis ettirilen mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, bu hakka sahip olan kimseye de kat maliki adı verilir. Başka bir ifadeyle inşaatı tamamlanan binada bulunan daire ve dükkânların sahiplerinin, sahip oldukları bağımsız bölümlerin mülkiyetini almaları işlemine kat mülkiyeti, mülkiyeti alan kimseye de kat maliki denir.

Taksim:

Bir veya birkaç gayrimenkulun hissedarları arasında bölünmesi işlemine taksim denir.


hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman