İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Apartman toplantıları hakkında tüm detaylar!

Kentleşme, beraberinde apartman sayısını da artırıyor. Birlikte yaşamanın ve apartman hayatının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ise kat maliklerinin yaptığı toplantılarda aldıkları ortak kararları ile gideriliyor. İşte bu toplantıların bazı kuralları var.

TOPLANTI ZAMANI

Kat malikleri kurulu yıl içinde bir defadan az olmamak koşuluyla, yönetim planında belirlenen zamanlarda toplanır. Şayet yönetim planında zaman belirtilmemişse, toplantı her yılın ilk ayında yapılır. Diğer taraftan, önemli bir neden olmak koşulu ile toplantı istenildiği bir zamanda da yapılabiliyor. Bu durumda en az 15 gün önce kat maliklerine imzalattırılmak üzere bir çağrı yapılmalıdır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse ikinci takvim yılının Ocak ayı içinde toplanır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayısı ve arsa payı bakımından yarıdan fazla sayıyla yapılır. Katılımın yeterli sayıya ulaşmaması durumunda ikinci toplantı en geç 15 gün içinde gerçekleşir ve bu toplantı için karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu ile sağlanır.

OY HAKKI

Her kat malikinin bir oy hakkı vardır. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olanların ise her biri için ayrı oy hakları bulunur. Ancak bu sayı, toplam oy oranının 1/3’ünü geçemez. Toplantıya katılamayacak kat malikleri, bir başka kat malikini vekil tayin etme hakkına sahiptir. Ancak, vekâleten temsil edilecek kişi sayısı, toplam oy sayısının yüzde 5’inden fazla olamıyor. Türkiye’de apartmanların çoğunlukla 40 daireden az olduğunu göz önüne alırsak, genelde bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebiliyor.

KARAR ALMA

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman