İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Tarla Bağ Bahçeye Konut Yapılma Şartları

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde

veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. Her iki alanda da

3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkart

Köye Ev Yapılma Şartları Nelerdir

Tarla Bağ Bahçeye Konut Yapılma Şartları 

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı”

içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır.

Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan

“Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı

Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.


Söz konusu yönetmeliğe göre;

Eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse;

Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve

köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık

amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları

inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve

sağlık kurallarına uygun olması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.


Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi

yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, Valiliklerce verilir.


Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde,

parsel genişlikleri (10.00)m ‘den parsel derinlikleri de (20.00)m. den az olamaz.


İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan

gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terkedilir.

Bu oran parselin %35 inden fazla olamaz.

Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas

alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat

binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat

sayısı (müştemilat da dahil) % 50’yi geçemez.


Eğer arsa Köy yerleşim alanı içerisinde değilse;


· TAKS: %5 (Taban Alanı Katsayısı-Bir yapının parsel

tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)

· Maksimum inşaat alanı 250 m2.

· H: 6.50 m. (Yükseklik)

· Parselin Kadastral yola cephesi olması gerekir.

· Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz

konusu ise, ifrazlardan (bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5000 m2’den

küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya

tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan

ifrazdan sonra en az 25 m. cephesi bulunması zorunludur.

· İmar durumu almak için, Tapu veya tapu yerine geçecek belge ve

Röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak

proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurularak

ruhsat almak mümkündür. Arsa, köy yerleşik alanı dışında

olduğunda muhtardan izin almak söz konusu değildir.


Her Tarla Yapılaşmada Aynı Şartları Taşımayabilir


Tarlalar planlamalarda vasıflara ayrılarak, diğer tarım arazisi,

örtülü tarım arazisi mutlak tarım arazisi,dikili tarım arazisi gibi vasıflara ayrılır.

Toprak koruma kanununda belirtilen bölünme

şartları aynı zamanda yapı yapılabilirlik

şartlarını da taşımaktadır. Tarla vasfının özelliğine göre 3 dönüm 5 dönüm

ve 20 dönüm olmak üzere bölme şartları yer almaktadır.

Aynı zamanda bu bölünme şartları yapı yapılma metrekarelerini de belirtmektedir.

Bununla birlikte unutulmaması gereken durum

bu gibi arazilerin bölgesel yönetimde belirlenen planlarda

yapılaşmaya müsait olmayabilir. Belediyeler ve ilgili kurumlar

tarafından bölgesel koruma altına alınmış olabilir. 


Arazinizin vasfını öğrenmek ve bununla birlikte yapılaşma şartları

hakkında bilgi sahibi olmak için bağlı bulunduğu Tarım ilçe müdürlüklerine

veya Belediyelere giderek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman