İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Hazine Arazileri 5 Yıl Taksitle Satışa Çıktı

Hazine Arazileri 5 Yıl Taksitle Satışa Çıktı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazileri rayiç bedelin yüzde 50’si üzerinden hissedarlarına, kiracılarına, kullanıcılarına doğrudan satılabiliyor.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Hazineye ait tarım arazileri vatandaşların kullanıma açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satılmasına imkan sağlandı. Bu kapsamda mülkiyet sorunun çözülmesi amaçlanıyor.

Satılabilecek tarım arazileri hangileridir?

1- 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve imar planı olmayan

veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar,

2- Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,

3- Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,

4- Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,

5- İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,

6- Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,

7- Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,

8- Kadastrosu yapılanlar, satışa konu edilebilecektir.

Kimler yararlanabilecek?

- 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,

- 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan bu yana tarımsal amaçla kullanan ve kullanımına devam eden kullanıcıları,

- Hissedarları, Süresi içinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir.

Başvurular ne zaman, nereye yapılacak?

Başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar arazinin bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecek dilekçe ile yapılabilecek.

Hangi belgeler isteniyor?

Dilekçe ile birlikte;

- T.C. kimlik numarası beyanı,

- Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

- Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

- Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 50'si olarak belirlendi. Satış bedeli peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Bedelin yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Kalan ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler nereye yapılacak?

- Muhasebe Müdürlükleri,

- Malmüdürlükleri,

- Belirlenen bankalar

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman