İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Belediye işlemleri nelerdir?

Belediye işlemleri nelerdir?: Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları arasında, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma; İlan ve reklam vergisi ödeme; Çevre temizlik vergisi beyan ve ödemesi gibi işlemler bulunuyor...Belediye işlemleri nelerdir?

Belediyede gerçekleştirecek işlemler arasında harç ve vergi ödemelerinin yapılması, ruhsat izinlerinin alınması gibi işlemler yer alıyor.


Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları arasında, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma; İlan ve reklam vergisi ödeme; Çevre temizlik vergisi beyan ve ödemesi; Hafta tatili çalışma ruhsatı alma; Vergi kevhası asma gibi işlemler bulunuyor.


1. İşyeri Açma İzin Belgesi

Belediye gelirleri kanununa göre belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde iş yeri açmak isteyen tacirler çalışma ruhsatı almak için bağlı bulundukları yerin belediyesine müracaat ederler. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için düzenlenen başvuru formuna şu belgeler eklenir:


Vergi levhası

Kira sözleşmesi veya tapu sureti

Çevre temizlik vergisinin ödendiğine dair makbuz

Sicil tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı

İlan ve reklam vergi kaydı yazısı


Ticaret Sicili Gazetesi imza sirküleri (şirketler için)

Belediye gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine iş yeri açma ruhsatı verir. İş yeri açma ruhsatı belgesinin iş yerinin görünür bir yerine asılma zorunluluğu vardır.


Tatil günlerinde ve milli bayramlarda faaliyet göstermek isteyen iş yerleri ilgili belediyeden izin almak zorundadır. Tatil günü çalışma ruhsatı almak isteyenler ilgili belediyeye yazılı başvuruda bulunurlar. Belediye gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine hafta tatili ruhsatı belgesini verir. Belediye tarafından verilen her türlü ruhsat harca tabidir. Bu belgenin de iş yerinin görünür bir yerine asılması zorunludur.


İş yeri ruhsatı ve tatil günleri çalışma ruhsatı olmadan iş yeri açmak ve çalıştırmak kanunen yasaktır.


İlan ve Reklam Vergisi İçin Dilekçe

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar ilan ve reklam vergisine tabidir. İş yerleri işe başlamadan önce ilgili belediyelere ilan ve reklam vergisine tabi faaliyetleri için ilan ve reklam vergisi beyannamesi ile başvurarak ilan ve reklam vergisi numarası alırlar. Daha sonra belediye tarafından tasdik edilen ilan ve reklam vergisi levhasını tacirler iş yerlerinin görünür bir yerine asarlar. İlan ve reklam vergisi levhası her yıl Kasım ve Aralık aylarında tasdik ettirilmelidir. İlan ve reklam vergisi ilan veya reklamın yapıldığı ayı izleyen ayın 20. Günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilir. İlan ve reklam vergisi iki eşit taksitte ilgili belediyeye ödenir.


Çevre temizlik vergisi için bildirim

İş yerleri Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyelerce tespit edilen ve derecesi itibarıyla ilgili tarifede gösterilen tutarda Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ödemek zorundadırlar. ÇTV mükellefleri düzenledikleri Çevre Temizlik Vergisi Bildirimini binanın bulunduğu yerdeki belediyeye vereceklerdir.


Çevre temizlik vergisi bildirimi ekinde belediyeye verilecek belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı sureti

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

İmza sirküleri (tüzel kişiler için)

Ticaret sicili gazetesi (tüzel kişiler için)

İş yeri açma ruhsatı

Vergi levhası


Bildirimi alan belediye mükellefe ÇTV sicil numarası verir. Tahakkuk eden ÇTVher yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman Satılık Daire

Eryaman kiralık daire

Eryaman da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Ankara Eryaman'da satılık daire

Eryaman kiralık

Eryaman emlak
Eryaman Satılık
Baran Emlak Eryaman